En Son Paylaşılan Haber

112 Ambulans Sürücüleri

Etiket : tediyeler

 

1. Tediye 29 Ocak 2021 2. Tediye 11 Mayıs 2021 Karar Sayısı: 3348 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2021, diğer yarısının 11/5/2021 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.